Willkommen
Vítejte na stránkách 1st Czech Lions. Jsme skupina
virtuálních pilotů holdujících leteckému simulátoru
IL-2: BoX. Věnujeme se výhradně pilotáži strojů mocné
Luftwaffe, leteckých sil Třetí říše. V nich se stále zno-
vu a znovu vrháme do bojů na východní frontě a snažíme
se alespoň částečně zažívat podobné pocity, jako naši před-
chůdci - piloti, jakými byli Walter Nowotny, Werner Baum-
bach, Hans-Ulrich Rudel či Werner Mölders.

Samozřejmě si uvědomujeme, že jak tito piloti, tak vlast-
ně i my bojujeme v řadách toho "zlého" týmu. Proto musíme
a hlavně chceme poznamenat, že nacistickou ideologii
odsuzujeme.